Strona główna » Aktualności » strona: 4

Aktualności

Najnowsze informacje związane z Schroniskiem, Puławami oraz turystyką w regionie.
Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Puławach  podczas pandemii COVID - 19

Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Puławach podczas pandemii COVID - 19

2020-05-25
Zarządzenie wewnętrzne nr 4/2020 z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Puławach podczas pandemii COVID - 19

§ 1. Zgodnie z zarządzeniem dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Puławach w placówce obowiażuje regulamin zwiazany z pandemią COVID - 19
§ 2. Regulamin stanowi załącznik nr 1.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.        


Załącznik nr 1

Do Zarządzenia dyrektora SSM nr 4/2020, z dn. 15 maja 2020 r.   

Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Puławach podczas pandemii COVID - 19  
1. Z noclegu w schronisku mogą korzystać wyłącznie osoby, które podpisały oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i procedurami obowiązującymi w obiekcie.
2. Przy recepcji mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby, które zostaną zameldowane do wspólnego pokoju.
3. Wprowadza się obowiązek: a) Przebywania w częściach wspólnych, z zachowaniem odpowiedniej odległości w stosunku do innych Gości oraz Pracowników. b) Obowiązkowe stosowanie maseczek ochronnych w częściach wspólnych Schroniska. c) Ograniczenia do minimum czasu przebywania w obszarze recepcyjnym. d) Obowiązkowe dezynfekowanie rąk przy każdorazowym wejściu na teren Obiektu.  
4. Pomieszczenia wspólne takie jak kuchnie samoobsługowe, sale tv, świetlice na terenie Schroniska są nieczynne i zamknięte do odwołania. 
5. Na terenie Schroniska można przebywać wyłącznie w godzinach od 17.00 do 10.00
6. Opłaty za noclegi pobierane są przed zameldowaniem według aktualnie obowiązującego cennika w dniu przyjazdu.
7. Nie ma możliwości przygotowywania posiłków na terenie Obiektu.  
8. Schronisko nie przyjmuje depozytów ani bagaży na przechowanie.
9. Wszelkie przedmioty pozostawione przez Gości nie będą przechowywane.
10. Na terenie Obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane, będące gośćmi Schroniska.
11. Pracownik recepcji ze względów bezpieczeństwa ma prawo odmówić otwarcia obiektu w godzinach od 23.00 do 6.00.
12. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione  w pokoju oraz pojazdy zaparkowane przy budynku. 
13. Należy obowiązkowo korzystać z bielizny pościelowej Schroniska. 
14. W razie przekroczenia regulaminu i procedur Gość może zostać poproszony o natychmiastowe opuszczenie Obiektu.
15. Wszelkie uwagi nieujęte w regulaminie, a dotyczące pobytu w schronisku będą na bieżąco przekazywane przez pracowników recepcji.  


---
Szanowni Państwo

Szanowni Państwo

2020-05-20
Od 25 maja schronisko ponownie przyjmuje gości. 

Zapraszamy
---
Wielkanoc 2020

Wielkanoc 2020

2020-04-09
---
Szanowni Państwo

Szanowni Państwo

2020-03-12

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, dla naszego i Waszego bezpieczeństwa od dnia 14.03.2020 do odwołania schronisko nie przyjmuje gości. 

---
Bieg Wilków w Puławach

Bieg Wilków w Puławach

2020-02-29
3 marca po raz drugi odbędzie się w Puławach Bieg Wilków, ku Pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Impreza ta organizowana jest z okazji Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", przypadającego 1 marca. Bieg ma na celu oddanie hołdu bohaterom powojennego antykomunistycznego podziemia, promocję zdrowego trybu życia oraz Powiatu Puławskiego jako przyjaznego biegaczom. Rozpocznie się on spod Pałacu Czartoryskich o godzinie 14.30. Do udziału zaproszone są całe rodziny. Do wyboru są trzy dystansy: główny - 5 km, symboliczny -1945 m oraz 400 m dla dzieci. Koszty uczestnictwa to 25 zł dla dorosłych oraz 15 zł dla dzieci. Ilość pakietów startowych ograniczona. Zgłoszenia: mmizera.media@gmail.com, tel. 514 087 74

---
Procedury funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Puławach podczas pandemii COVID-19

Procedury funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Puławach podczas pandemii COVID-19

2020-01-10
PROCEDURY FUNKCJONOWANIASZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO w Puławach PODCZAS PANDEMII COVID-19 

Procedury stanowią załącznik do obowiązującego  Regulaminu SSM wPuławach, na czas PANDEMII COVID 19. 

ZASADY OGÓLNE
1. Z noclegu w schronisku mogą korzystać wyłącznie osoby, które podpiszą  oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszymi procedurami i zasadami obowiązującymi w Schronisku.
2. Wszystkie osoby wchodzące do budynku mają obowiązek zdezynfekować ręce.
3. Przy recepcji mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, które zostaną zameldowane do wspólnego pokoju. W przypadku grup zorganizowanych przy recepcji przebywa opiekun grupy.
4. Ograniczenie do minimum czasu przebywania w obszarze recepcyjnym.
5. Przebywanie w częściach wspólnych, z zachowaniem odpowiednio dużej odległości /min.1,5m./  w stosunku do innych Gości oraz Pracowników.
6. Obowiązkowe stosowanie maseczek ochronnych przez Gości i pracowników w częściach wspólnych Schroniska.
7. Przyjmujemy płatności za pobyt gotówką, podczas meldunku.
8. Indywidualni goście przyjmowani są od godziny 17.00, natomiast wykwaterowanie następuje najpóźniej o godzinie 10.00. 
9. Grupy wycieczkowe powinny określić czas przyjazdu i wyjazdu z recepcją, w celu zapobiegania pobytu wielu osób przy recepcji.
10. Opiekunowie grup zobowiązani są do zapewnienia swoim podopiecznym środków ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki) oraz o dopilnowanie  stosowania maseczek we wspólnej przestrzeni -poza pokojem.
11. Korzystanie z pomieszczeń wspólnych takich jak kuchnie samoobsługowe, sala konferencyjna,  holl z częścią telewizyjną zostaje ograniczone.
12. Na terenie Schroniska nie ma możliwości przygotowywania posiłków.
13. Poruszanie się gości po częściach wspólnych Schroniska należy ograniczyć do minimum.
14. Pracownik Schroniska ze względów bezpieczeństwa ma prawo odmówić otwarcia obiektu w godzinach od 23.00 do 6.00.
15. W razie nie stosowania się do zasad i procedur, Gość może zostać poproszony  o natychmiastowe opuszczenie Schroniska.  
16. Wszelkie sprawy nieujęte w/w zasadach, a dotyczące pobytu w Schronisku będą na bieżąco przekazywane przez pracowników recepcji.
17. Zobowiązuję Gości schroniska do przestrzegania wytycznych GIS, MEN dotyczących pandemii COVID- 19.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SCHRONISKU

1. Z noclegów w Schronisku mogą korzystać goście bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy gość w ostatnim czasie nie miał kontaktu z osobą zarażoną.
2. Przy wejściu do budynku umieszczono dozownik z płynem dezynfekcyjnym -   obowiązek dezynfekowania rąk przy każdorazowym wejściu do budynku Schroniska.
3. Wywieszono w schronisku w widocznych miejscach  instrukcje: mycia rąk, dezynfekcji, zakładania  i ściągania maseczek.
4. Bezwzględny zakaz przebywania, odwiedzania w Schronisku osób niezakwaterowanych.
5. Meldowanie gości poprzez okazanie dokumentu tożsamości przez szybę ochronną.
6. Opiekunowie grup zorganizowanych zobowiązani są do pozostawienia w recepcji swojego numeru telefonu  w celu szybkiego kontaktu.
7. Przekazanie kluczy do pokoi w dniu meldowania gościa i zwrot podczas wymeldowania z zachowaniem ostrożności sanitarnej.
8. Gość zobowiązany jest podczas swojego pobytu do bieżącego wietrzenia pokoju,                    i posprzątania  pokoju po swoim pobycie (zdjętą brudną pościel należy  pozostawić w pokoju, wyrzucić śmieci) oraz zdania kluczy do recepcji.
9. Po każdym gościu zaleca się rutynowe sprzątniecie pokoju i dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu  i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia.
10. Personel sprzątający powinien być wyposażony oraz powinien  przestrzegać używania jednorazowej maseczki, rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowego fartucha                         z długim rękawem. Pościel i ręczniki należy prać w temp. min 60 stopni C z dodatkiem detergentu. Prane i dostarczane do pralni w reżimie sanitarnym.
11. W Schronisku w miarę możliwości pomieszczenia są systematyczne wietrzone  
12. W Schronisku wyznaczony i przygotowany został (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pokój, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
13.Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

PROCEDURY ZAPOBIEGAWCZE: PODEJRZENIE ZAKAŻENIAKORONAWIRUSEM U PRACOWNIKA/OBSŁUGI

l . Obowiązek zapoznania personelu Schroniska odnośnie wprowadzonego protokołu związanego z wirusem COVID 19 (przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie).
2. Pracownicy i obsługa Schroniska powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
5. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
6. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
7. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIAU OSOBY/GOŚCIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Gość nie powinien zostać wpuszczony na teren obiektu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
2. Czasowe odizolowanie gościa w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
3. Ustalenie listy pracowników oraz gości (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał zakażony gość i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
4. Wstrzymanie przyjmowania gości, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
W/w procedury będą na bieżąco aktualizowane zgodnie z zaleceniami: GIS, MZ, MEN, WE.
Data aktualizacji: 31.08.2020.
---
Boże Narodzenie 2019

Boże Narodzenie 2019

2019-12-13

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy wszystkim naszym Gościom, Partnerom i Sympatykom, szczęścia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i sukcesów w pracy zawodowej.
---
Występ zespołu tanecznego z Równego na Ukrainie .

Występ zespołu tanecznego z Równego na Ukrainie .

2019-12-04
---
I Powiatowy Dzień Wolontariatu

I Powiatowy Dzień Wolontariatu

2019-12-03
---
19. Powiatowy Dzień Kultury

19. Powiatowy Dzień Kultury

2019-10-17
---
Przejdź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
cms83 © 2011 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Puławach