Muzeum Oświatowe

O Muzeum


Muzeum Oświatowe znajduje się obok Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
(na jednej posesji, od ul.Włostowickiej).  Bezpośredni nadzór nad Muzeum Oświatowym sprawuje Dyrekcja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego - biuro muzeum znajduje się również  w budynku SSM.
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 14:00
Wstęp bezpłatny.

kontakt z muzeum: muzeum@ssmpulawy.pl

Muzeum Oświatowe w Puławach jest placówką upowszechniania oświaty i kultury, powołaną do gromadzenia, konserwacji, przechowywania i udostępniania społeczeństwu zasobów archiwalnych i muzealnych oraz organizowania działalności oświatowej i popularyzacji muzealnictwa. Zadaniem placówki jest zabezpieczenie przed rozproszeniem lub utratą dokumentów pracy instytucji oświatowo-wychowawczych oraz utrwalonych w zapisach myśli i doświadczeń minionych pokoleń nauczycieli. W związku z powyższym muzeum gromadzi archiwalia i muzealia związane z oświatą i szkolnictwem oraz pracą i egzystencją nauczycieli. Należą do nich różnorodne środki dydaktyczne, prace artystyczne, prace techniczne, sprzęt szkolny, wyposażenie i prace ucznia, podręczniki, czasopisma, fotografie i dokumenty.
 Muzeum Oświatowe mieści się w zabytkowym budynku, wpisanym w 1984 r. do rejestru zabytków z następującym uzasadnieniem: „Szkoła wybudowana w początku XIX w. w stylu klasycystycznym, niewątpliwie z fundacji Izabeli Czartoryskiej zapewne wg projektu Piotra Aignera. Stanowi przykład szerzenia oświaty wśród ludności wiejskiej wraz z mieszkaniem nauczyciela. Jest dokumentem historii powszechnego szkolnictwa polskiego”. Budynek ten służył szkolnictwu do 1969 r., następnie pełnił rolę magazynu Wydziału Oświaty. Po przeprowadzeniu prac remontowo-adaptacyjnych ulokowano w nim Muzeum Oświatowe (27 luty 1987). Odbudowany budynek ma dwie izby z przedzielającym je przelotowym korytarzem. W pomieszczeniach tych organizowane są wystawy stałe i okresowe. 
Przy muzeum funkcjonuje pracownia, w której prowadzona jest działalność wydawnicza z zakresu historii szkolnictwa i oświaty oraz historii miasta i regionu. Publikacje tej placówki trafiają do zbiorów Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej oraz bibliotek lubelskich i puławskich. Materiały zgromadzone w archiwum są udostępniane osobom piszącym prace naukowe, dyplomowe oraz organizującym wystawy.

Muzeum Oświatowe w Puławach jest jedynym tego typu muzeum w woj. lubelskim.

Obecna Wystawa

                     "Poznając swoją historię, naród utrwala swą samoświadomość i tożsamość."
                                                                                                                                 Z kazań J. P. Woronicza


Malowniczy krajobraz: wstęga Wisły, wzgórza pokryte bujną roślinnością, wszechobecne lasy na skrzyżowaniu szlaku handlowego Radom-Lublin – oto Puławy sprzed kilkuset lat. Czas jakby się tu zatrzymał – mieszkańcy egzystowali spokojnie i bez rozgłosu.
Zwrotnym momentem w dziejach Puław stał się koniec XVIII wieku, kiedy to stały się one własnością rodziny Sieniawskich, a następnie drogą układów matrymonialnych przeszły w ręce książąt Czartoryskich. Zasłynęły wówczas jako wspaniały ośrodek ruchu artystycznego, literackiego, oświatowego i politycznego, zyskując miano „Polskich Aten”. Korynckie kolumny, rzymskie portale, trójkątne tympanony, słupy jońskie czy rotundy dziwnie odcinały się od tła polskiego pejzażu, ale wkrótce weń wrosły i stały się jego nierozerwalną częścią. Dziś każą nam one powrócić myślami w przeszłość i odtworzyć wyobraźnią sylwetki ludzi, którzy sprawili, że nasze miasto zaliczane jest do trwałych pomników dziedzictwa narodowego.

Zapraszamy do Muzeum Oświatowego w Puławach przy ulicy Włostowickiej 27 do obejrzenia otwartej w dniu 29 października wystawy okresowej pt. "Puławy - Polskie Ateny i ich słynni twórcy". Ekspozycja przygotowana przez Danutę Kaliszczuk, Barbarę Miluską i Mikołaja Spóza dzięki dotacji Urzędu Miasta Puławy oraz środków własnych Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Oświatowego i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Puławach, przybliża piękną przeszłość naszego miasta. Prezentację sylwetek ludzi (jak Grzegorz Piramowicz, Jan Paweł Woronicz, Franciszek Dionizy Kniaźnin, Chrystian Piotr Aigner, Jan Piotr Norblin a przede wszystkim Izabela Czartoryska, Adam Kazimierz Czartoryski, Adam Jerzy Czartoryski czy Maria Wirtemberska), dzięki którym Puławy na przełomie XVIII/XIX wieku stały się powszechnie znane i podziwiane, wzbogacają przemioty z omawianego okresu.

Nowości wydawnicze

     W styczniu 2017 r. minęły 2 lata od śmierci Mikołaja Spóza - "człowieka wielu talentów" - cenionego regionalisty, fotografika, kolekcjonera, a przede wszystkim niezapomnianego gawędziarza. Jego barwne "reportaże historyczne", publikowane wraz z Marią Dobosiewicz (pseudonim redakcyjny M. Kolesiewicz) na łamach "Dziennika Wschodniego" w dodatku "Teraz Puławy", budziły ogromne zainteresowanie mieszkańców Ziemi Puławskiej.

     W celu uczczenia pamięci oraz udokumentowania licznych dokonań Mikołaja, Muzeum Oświatowe, w którym udzielał się społecznie przez długi czas, publikuje przy współudziale Dyrekcji IUNG książkę biograficzną autorstwa Barbary Miluskiej, zatytułowaną: "Mikołaj Spóz - człowiek zwyczajny i niezwykły"

     Prezentacja książki będzie miała miejsce w Sali Kongresowej IUNG w dniu 17 marca 2017 r. o godz. 16.00. W czytelni Centralnej Biblioteki Rolniczej można będzie obejrzeć wystawę zdjęć M. Spóza. W części artystycznej wezmą udział uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum w Żyrzynie.

     Książka o życiu i działalności Mikołaja Spóza jest obszerna (245 stron), składa się z 11 głównych części i zawiera bogaty zbiór fotografii.

     W "Zakończeniu" czytamy: "Mikołaj odczuwał silną potrzebę włączania przeszłości i jej treści kulturowych do aktualnej świadomości społecznej. Było to jego pasją i priorytetowym zadaniem. Realizował je aż do ostatnich dni życia." (...)

                "Jadłem pożywny chleb marzenia

                 i korzystałem z jego cienia,

                 mieszkałem w swoich własnych snach,

                 czarnych od sadzy czasu dniach

                 i w nocach jasnych od płomienia."

                                         St.J. Lec "Jadłem pożywny chleb"


Ukazała się kolejna (tom V-2020 r.) publikacja z cyklu "Biografie nauczycieli" wydana nakładem własnym - Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Oświatowego i Muzeum Oświatowego w Puławach. Jest to praca zbiorowa zawierająca 30 biogramów nauczycieli regionu puławskiego: Arasimowicz Kazimierz, Bednarski Waldemar Wojciech, Borkowska Danuta, Brodzik Stanisław, Falkowski Jan, Faściszewska Helena, Frydrych Irena, Górecka Maria, Grzebalska Wanda, Jackiewicz Andrzej, Jędrych Stanisław, Kitka Bolesław, Klucha Jan, Kuczewska Maria Aleksandra, Leszek Adam Jan, Lutogniewski (Nabzdyk) Tadeusz, Nakielski Kazimierz, Pieńkowski Włodzimierz Zbigniew, Piwkowska Alina, Piwkowski Mieczysław, Porajska de Topór Kamińska Irena Józefa, Rodzik-Kozak Helena, Skwarek Marian Kazimierz, Snopek Anna, Snopek Eugeniusz, Sobolewska Helena Józefa, Szczygieł Ewa, Świtalska Maria, Unifantowicz Mieczysław, Zasada Marianna.


W poprzednich czterech tomach ukazały się biogramy nastepujących nauczycieli:

W tomie IV (2012 r.):
Bakiera Szymon, Bińczak Jerzy Napoleon, Chodorowska Maria, Chojnacka Helena Marta, Daczka Kazimierz, Dobrosielska Helena, Gaczyński Michał, Janusz Józef, Kamińska Stanisława, Klimek Teresa, Kosiba Aleksander, Krawczak Roman, Krzeszowiec Kazimierz, Laurów Emilia, Lewicka Teresa, Liszewska Mirosława, Łojek Władysław, Łyszcz Krystyna, Mędrek Jadwiga, Nazarko Elżbieta, Pałka Aleksander, Pasiak Jan, Popiołek Zofia, Potrzebski Wiktor (ksiądz), Rudko Adolf, Skomra Wacława , Szczerbowski Adam,


W tomie III (2007 r.): 
Stanisław Jednacz, Baczyńska Danuta Irena, Byjoś Emil, Chmielewska Eugenia, Chmielewski Teodor, Chruścicki Czesław, Głowiński Mikołaj, Grzywacz Wacław Wincenty, Kalinowski Józef, Klimek Ksawery Franciszek, Konarska Jadwiga, Konarski Stanisław, Mrozek Wanda, Murat Władysław, Mydlarz Stefan, Oleśkiewicz Józef, Piątkowska Józefa, Pyrko Franciszek, Rudko Elżbieta, Strażycowa Irena Wirginia, Świeżyński Eugeniusz, Szubiński Stanisław, Tomczuk Ludwika Leokadia, Tomczuk Mikołaj, Wilczyńska Helena, Wojciechowska Jadwiga, Zaleska Zofia


W tomie II (2004 r.):
 
Adamczewski Zygmunt Piotr (ksiądz), Adamski Adam, Boska Anna Zofia, Broniewicz Wacław, Burek Henryk Edmund, Burek Zenobia Helena, Chodorowski Jan, Czerkasiuk Jan, Darewicz Stanisław, Dryja Antoni, Gajewski Jan Eugeniusz, Gietko Marian, Jamiński Anatol, Jaroszyńska Lucyna, Koter Stanisław, Kryk Leonard, Kruk Franciszek, Lechman Jan, Malczewska Maria, Nazarko Józef, Nieścioruk Nadzieja, Piątkowski Eugeniusz, Rączka Stanisław, Salwowski Władysław Jan, Skórska Julia, Sobieraj Józef, Strażyc Michał, Szypuła Stanisława, Tuszyński Lucjan, Wach Władysław Józef, Wilczyński Marian Wiktor, Zadura Roman

W tomie I (2002 r.):

Amborski Antoni, Bara Feliks, Budniakiewicz Edmund, Dobrosielski Władysław, Dryja Kazimiera, Ludmiła Zofia, Eustachiewicz Stanisław, Falski Bronisław, Grzebalski Bolesław, Hollakowa Jadwiga, Hryniak Franciszek, Jakubicki Stanisław, Kędzierska Halina, Kosmala Stanisław, Kozicka Maria, Ostrowski Jan Tadeusz, Pałka Franciszek, Renet-Jursz Anna, Świgost Franciszek, Szubartowski Alojzy, Toth Mieczysław Rajmund, Trześniak Józef, Wolińska Marta Aniela, Zamajska-Szalkiewiczowa Halina, Zinkiewicz Włodzimierz


W/w publikacje (oprócz tomu I i IV) są do nabycia w Muzeum Oświatowym w Puławach, ul. Włostowicka 25, tel. 81 887 71 29. 
  

Historia..

W połowie XIX w. na terenie Europy zachodniej powstawały muzea oświatowe (pedagogiczne) jako zaplecze naukowo-badawcze profesorów. Gromadzono w nich opracowania naukowe; były one także miejscem wymiany doświadczeń pedagogicznych z zakresu metod nauczania. Później uzupełniano je środkami dydaktycznymi będącymi ilustracją i dowodem twierdzeń naukowych. Kompletowano też materiały źródłowe (opracowania naukowe), dane statystyczne itp.

W Polsce utworzenie muzeum oświatowego projektowali S. Dickstein i A. Dygasiński w oparciu o zgromadzone pomoce naukowe przez E. Babińskiego. Brak środków finansowych uniemożliwił zrealizowanie tego pomysłu. W pierwszych latach XX wieku wiele placówek oświatowych tworzyło muzea szkolne. Założone w roku 1907 muzeum pedagogiczne we Lwowie trwało do wybuchu I wojny światowej. W okresie międzywojennym muzea oświatowe były zorganizowane przez Towarzystwo „Urania” i Polską Macierz Szkolną. Przed wybuchem II wojny światowej istniały w Warszawie dwie placówki muzealne: - Dydaktyczno-oświatowa, przy której działały: Instytut Nauczycielski, Państwowy Wyższy Kurs Nauczycielski i Biblioteka Pedagogiczna; - Pracownia Oświaty Pozaszkolnej. Muzea te uległy zniszczeniu podczas działań wojennych. Po wyzwoleniu wznowiono apele dotyczące powstania placówki muzealnej w Warszawie. Orędowniczką tej idei była M. Grzegorzewska, a w latach 70 i 80 – prof. J. Miąso, doc. dr W. J. Podgórski i dr J. Rell. Powstała również w tym okresie sprzyjająca atmosfera do podejmowania oddolnych inicjatyw tworzenia muzeów oświatowych. Zorganizowano ich już kilka w latach osiemdziesiątych.

Strona Główna Muzeum


Muzeum Oświatowe znajduje się obok Szkolnego Schroniska Młodzieżowego (na jednej posesji, od ul.Włostowickiej)
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 14:00
Wstęp bezpłatny.

kontakt z muzeum: muzeum@ssmpulawy.pl
cms83 © 2011 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Puławach