Strona główna » Cennik

Cennik

Pokoje
(Cena dla jednej osoby)
Młodzież szkolna, akademicka, nauczyciele, opiekunowie grup zorganizowanych Pozostali obywatele
w pokoju wieloosobowym ( Cena bez pościeli ) 21 zł 28 zł
w pokojach 1, 2, 3 osobowych ( Cena bez pościeli ) 26 zł 32 zł
w pokoju z łazienką (*) ( Cena z pościelą) 50 zł 50 zł
Nocleg w pokoju jednoosobowym z prysznicem 41 zł 41 zł
Inne opłaty
Wypożyczenie obowiązkowe - bielizny pościelowej (za pierwszą noc) 7 zł
Śniadanie (**) 10 zł 12 zł
Zamówienie obiado-kolacji 18 zł 22 zł
Serwis kawowy 5,00
* - w pozostałych pokojach łazienki są wspólne przy korytarzach

** - dla turystów w schronisku  znajduje się również kuchnia indywidualna.

Uwaga!

Zmiana cennika od 7 marca 2022 roku. 

 • Ceny zawierają podatek VAT (8% od 01.01.2011).
 • Członkom PTSM udziela się 20% zniżki od ceny noclegu. Posiadaczom złotej odznaki PTSM przysługuje zniżka 40%. Posiadacze Karty Dużej Rodziny - 20%
 • NEW!! -  Dla zorganizowanych grup szkolnych i młodzieżowych specjalne, atrakcyjne zniżki weekendowe!  Skontaktuj się z nami  w celu otrzymania szczegółowych informacji.
 • Dzieci do ukończenia 6 roku życia płacą 60% ceny noclegu i wyżywienia
 • Młodzieży przysługuje zniżka od 1 listopada do 29 lutego w  wysokości 10 % od cen noclegów. 

Ceny obowiązują od 07.02.2022 r. zgodnie z uchwałą nr 812/2022 Zarządu Powiatu w Puławach z dnia 1 marca 2022 r.

Wszelkich zniżek udzielamy po okazaniu ważnych dokumentów, uprawniających do zniżki.
( legitymacja szkolna, studencka, nauczycielska, legitymacja PTSM,Karta Dużej Rodziny) 

Zniżki dla studentów przysługują do ukończenia 26 roku 


Regulamin Schroniska

(Należy zapoznać młodzież przed przyjazdem do placówki)
 1. Doba w schronisku trwa od godz. 17.00 do godz. 10.00 dnia następnego.
 2. W godzinach między 22.00 a 6.00 rano w schronisku obowiązuje bezwzględna cisza.
 3. Wychodzenie i przychodzenie podczas ciszy jest zabronione (brama zamknięta).
 4. Należność za pobyt należy opłacić z góry.
 5. Picie alkoholu i palenie tytoniu jest zabronione.
 6. Używanie grzałek elektrycznych, otwartego ognia, manipulowanie przy lampach, kontaktach elektrycznych i czujnikach przeciwpożarowych jest zabronione (w schronisku jest monitoring przeciwpożarowy).
 7. Przemieszczanie sprzętu w sypialniach jest zabronione.
 8. Łóżko należy zostawić w takim stanie w jakim się je zastało.
 9. Mieszkańcy powinni pobrać w recepcji bieliznę pościelową, spać w niej w wyznaczonych pokojach oraz zdać ją w recepcji przy opuszczaniu schroniska.  Bez bielizny pościelowej nie można korzystać z noclegu.
 10. Przygotowanie posiłków powinno odbywać się wyłącznie w kuchni a spożywanie w jadalni (nie w pokojach).
 11. Za zniszczenia i straty wynikłe w czasie korzystania z urządzeń schroniska odpowiada kierownik grupy, względnie osoba indywidualna, która stratę spowodowała.
 12. Kierownik grupy obowiązany jest nocować w schronisku razem z podopiecznymi.
 13. Przyjmowanie wizyt powinno odbywać się w świetlicy na parterze do godziny 22.00.
 14. Przy każdorazowym opuszczeniu budynku klucz od drzwi pokoju należy zostawić recepcji.
 15. Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować usunięcie ze schroniska bez zwrotu dokonanych wpłat za usługi.
* przypominamy, że schronisko jest placówką oświatową

Zwierzęta nie są akceptowane. Z zasady nie wyrażamy zgody na pobyt w schronisku psów i kotów. 

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO w Puławach
PODCZAS PANDEMII COVID-19
Procedury stanowią załącznik do obowiązującego  Regulaminu SSM wPuławach, na czas PANDEMII COVID 19

ZASADY OGÓLNE  

1. Z noclegu w schronisku mogą korzystać wyłącznie osoby, które podpiszą  oświadczenie 
o zapoznaniu się z niniejszymi procedurami i zasadami obowiązującymi w Schronisku.
2. Wszystkie osoby wchodzące do budynku mają obowiązek zdezynfekować ręce.
3. Przy recepcji mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, które zostaną zameldowane do wspólnego pokoju. W przypadku grup zorganizowanych przy recepcji przebywa opiekun grupy.
4. Ograniczenie do minimum czasu przebywania w obszarze recepcyjnym.
5. Przebywanie w częściach wspólnych, z zachowaniem odpowiednio dużej odległości /min.1,5m./ w stosunku do innych Gości oraz Pracowników.
6. Obowiązkowe stosowanie maseczek ochronnych przez Gości i pracowników w częściach wspólnych Schroniska.
7. Przyjmujemy płatności za pobyt gotówką, podczas meldunku. 
8. Indywidualni goście przyjmowani są od godziny 17.00, natomiast wykwaterowanie następuje najpóźniej o godzinie 10.00 . 
9. W godzinach od 10.00 do 17.00 nie ma możliwości przebywania w budynku schroniska. 
10.Grupy wycieczkowe powinny określić czas przyjazdu i wyjazdu z recepcją, w celu zapobiegania pobytu wielu osób przy recepcji.
11. Opiekunowie grup zobowiązani są do zapewnienia swoim podopiecznym środków ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki) oraz o dopilnowanie  stosowania maseczek we wspólnej przestrzeni –poza pokojem.
12. Korzystanie z pomieszczeń wspólnych takich jak kuchnie samoobsługowe, sala konferencyjna,  holl z częścią telewizyjną zostaje ograniczone.
13. Na terenie Schroniska nie ma możliwości przygotowywania posiłków.
14. Poruszanie się gości po częściach wspólnych Schroniska należy ograniczyć do minimum.
15. Pracownik Schroniska ze względów bezpieczeństwa ma prawo odmówić otwarcia obiektu 
w godzinach od 23.00 do 6.00.
16. W razie nie stosowania się do zasad i procedur, Gość może zostać poproszony 
o natychmiastowe opuszczenie Schroniska.  
17. Wszelkie sprawy nieujęte w/w zasadach, a dotyczące pobytu w Schronisku będą na bieżąco przekazywane przez pracowników recepcji.
18. Zobowiązuję Gości schroniska do przestrzegania wytycznych GIS, MEN dotyczących pandemii COVID- 19.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SCHRONISKU

1. Z noclegów w Schronisku mogą korzystać goście bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy gość w ostatnim czasie nie miał kontaktu z osobą zarażoną. 
2. Przy wejściu do budynku umieszczono dozownik z płynem dezynfekcyjnym - obowiązek dezynfekowania rąk przy każdorazowym wejściu do budynku Schroniska.
3. Wywieszono w schronisku w widocznych miejscach  instrukcje: mycia rąk, dezynfekcji, zakładania i ściągania maseczek.
4. Bezwzględny zakaz przebywania, odwiedzania w Schronisku osób niezakwaterowanych. 
5. Meldowanie gości poprzez okazanie dokumentu tożsamości przez szybę ochronną.
6. Opiekunowie grup zorganizowanych zobowiązani są do pozostawienia w recepcji swojego numeru telefonu  w celu szybkiego kontaktu.
7. Przekazanie kluczy do pokoi w dniu meldowania gościa i zwrot podczas wymeldowania 
z zachowaniem ostrożności sanitarnej.
8. Gość zobowiązany jest podczas swojego pobytu do bieżącego wietrzenia pokoju,
 i posprzątania  pokoju po swoim pobycie (zdjętą brudną pościel należy  pozostawić w pokoju, wyrzucić śmieci) oraz zdania kluczy do recepcji.
9. Po każdym gościu zaleca się rutynowe sprzątniecie pokoju i dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia.
10. Personel sprzątający powinien być wyposażony oraz powinien  przestrzegać używania jednorazowej maseczki, rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowego fartucha z długim rękawem. Pościel i ręczniki należy prać w temp. min 600 C z dodatkiem detergentu. Prane
i dostarczane do pralni w reżimie sanitarnym.
11. W Schronisku w miarę możliwości pomieszczenia są systematyczne wietrzone                
12. W Schronisku wyznaczony i przygotowany został (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pokój, w którym będzie można czasowo odizolować osobę 
w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
13. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

PROCEDURY ZAPOBIEGAWCZE: PODEJRZENIE ZAKAŻENIA
KORONAWIRUSEM U PRACOWNIKA/OBSŁUGI

l . Obowiązek zapoznania personelu Schroniska odnośnie wprowadzonego protokołu związanego z wirusem COVID 19 (przekazanie najważniejszych wytycznych obowiązków w tym zakresie).
2. Pracownicy i obsługa Schroniska powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu
i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym,
a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną
i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.  
5. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
6. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
7. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA
U OSOBY/GOŚCIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Gość nie powinien zostać wpuszczony na teren obiektu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
2. Czasowe odizolowanie gościa w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
3. Ustalenie listy pracowników oraz gości (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie 
w części/częściach obiektu, w których przebywał zakażony gość i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 4. Wstrzymanie przyjmowania gości, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

W/w procedury będą na bieżąco aktualizowane zgodnie z zaleceniami: GIS, MZ, MEN, WE.

Data aktualizacji: 31.08.2020.

cms83 © 2011 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Puławach